Deha Carpet - Pratik Bilgiler

Hal temizlenirken çrplmamal, dövülmemeli mümkünse elektrik süpürgesi ile hergün temizlenmelidir.

Hal yüzeyini 70oC scakln üstündeki herhangi bir madde ile (su, çay, ütü, vb) temas ettirmeyiniz.

Hal ykanmamal, hal ampuan ile silinerek açk havada ksa sürede kurutulmaldr.

Kurutma kzgn güne altnda yaplmamaldr, uzun süre güne na maruz braklmamaldr.

Hal temizlenirken deterjan, çamar suyu, sirke gibi kimyasal maddeler kesinlikle kullanlmamaldr.

Hal üzerine konan sert cisim ve eyalar uzun süre ayn yerde braklmamaldr.

Hal kullanlmad durumlarda katl biçimde deil, rulo halinde rutubet olmayan bir yerde muhafaza edilmelidir.

Hal tanrken katlanmamal, rulo halinde tanmal, tozdan, yatan ve d etkenlerden korunmaldr.

Arlk altnda kalan hal, çekilerek çkarlmak istendiinde, overlok ve srt örgüsünün sökülüp yrtlmamasna dikkat edilmelidir.

Tama esnasnda sert ve sivri cisimlerin haly zedelememesine özen gösterilmelidir.